Mengenal Permainan Ceme Dewa Poker

Mengenal Permainan Ceme Dewa Poker

Salah satu jenis permainan dalam situs dewa poker yang menarik minat banyak pemain adalah jenis permainan ceme. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan seperangkat kartu domino oleh pemainnya. Berikut adalah sejarah awal permainan ceme dan jenis permainan ceme yang dapat dimainkan oleh pemain pada situs dewapoker:

Sejarah Awal Permainan Ceme Situs Dewa Poker

Ceme adalah permainan judi yang telah dimainkan sejak lama. Pada awalnya permainan ceme ini dikenal dan dimainkan di China. Permainan ini dibuat oleh salah seorang pelayan istana sebagai persembahan atau hadiah kepada kaisar China. Hanya keluarga kerajaan dan bangsawan yang boleh memainkan permainan ini pada mulanya.

Hingga akhirnya permainan ini berkembang dan dikenal oleh rakyat China. Ceme sering dimainkan pada perayaan tertentu sebagai cara menjalin keakraban dan silaturahmi diantara rakyat China. Hingga akhirnya permainan ini dibawa oleh para saudagar China yang berlayar ke Indonesia dan diperkenalkan kepada rakyat Indonesia.

Hingga pada akhirnya permainan ini semakin dikenal dan dimainkan di saat senggang oleh para pemain.i Hal ini dilakukan untuk mengisi kekosongan dan mengatasi rasa bosan yang ada. Permainan ceme dulu lebih dikenal dengan permainan gaple di Indonesia.

Permainan Ceme Dewa Poker

Salah satu jenis permainan kartu domino pada situs dewa poker adalah permainan ceme. Pada permainan ini, setiap pemain akan bermain dengan 2 hingga 8 orang pemain. Dalam permainan ini setiap pemain akan bermain dengan 4 buah kartu domino yang memiliki bulatan merah di salah satu sisinya.

Nantinya bulatan merah itulah yang akan digunakan sebagai patokan untuk penghitungan nilai pemain. Berikut detail permainan ceme situs dewa poker:

1. Pemain atau Bandar

Dalam permainan ceme ini, pemain dapat memutuskan untuk menjadi bandar atau tetap menjadi pemain dalam permainan. Pemain dapat memilih menjai bandar dengan syarat memiliki jumlah chip yang cukup sebagai modal.

2. Penghitungan Nilai

Baik pemain maupun bandar, akan bermain dengan 4 buah domino. Pemain akan bertaruh dengan melawan kartu bandar dan bandar akan melawan kartu para pemain. Dalam ceme, nilai tertinggi adalah nilai 9.

Permainan Ceme Keliling Dewa Poker

Pada dasarnya permainan ceme dan ceme keliling dewa poker memilki kesamaan baik dalam pembagian kartu, jumlah pemain dana cara penghitungan poin para pemainnya. Salah satu hal dasar yang membedakan dalam permainan ini adalah setiap pemain dapat merasakan menjadi bandar dalam permainan.

Kesempatan menjadi bandar akan diberikan secara bergantian pada tiap pemain yang memiliki modal yang cukup. Nilai tertinggi adalah 9 dan setiap pemain akan menerima 4 buah kartu dalam permainannya.

Salah satu kategori permainan kartu domino dewa poker yang diminati oleh banyak pemain adalah kategori permainan ceme. Pemain dapat memilih antara permainan ceme dan ceme keliling untuk dimainkan pada situs dewa poker. Permainan ini memiliki aturan yang relatif mudah sehingga pemain dapat bermain tanpa beban.

error: Content is protected !!